“B” kategorija
Usluga Količina Cijena (kn) Ukupno (kn)
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi” 30 sati 18,00 540,00
nastava iz „Upravljanje motornim vozilom“ 35 sati 115,00 4.025,00
ispitni sat 115,00
Ukupno: 4.680,00
+25% PDV: 1.170,00
Ukupno: 5.850,00
“B” kategorija ako ima “AM, A1, A2, A, F, G”
Usluga Količina Cijena (kn) Ukupno (kn)
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi” 4 sata 41,50 166,00
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” 30 sati 115,00 3.450,00
ispitni sat 115,00
Ukupno: 3.731,00
+25% PDV: 932,75
Ukupno: 4.663,75
“C” kategorija ako ima “B, B+E”
Usluga Količina Cijena (kn) Ukupno (kn)
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi” 15 sati 28,67 430,05
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” 15 sati 190,00 2.850,00
ispitni sat 190,00
Ukupno: 3.470,05
+25% PDV: 867,51
Ukupno: 4.337,56
“C+E” kategorija
Usluga Količina Cijena (kn) Ukupno (kn)
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi” 5 sati 70,00 350,00
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” 10 sati 245,00 2.450,00
ispitni sat 245,00
Ukupno: 3.045,00
+25% PDV: 761,25
Ukupno: 3.806,25
“B+E” kategorija
Usluga Količina Cijena (kn) Ukupno (kn)
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi” 5 sati 67,00 335,00
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” 10 sati 200,00 2.000,00
ispitni sat 200,00
Ukupno: 2.535,00
+25% PDV: 633,75
Ukupno: 3.168,75
“A” kategorija
Usluga Količina Cijena (kn) Ukupno (kn)
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi” 30 sati 18,00 540,00
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” 25 sati 150,00 3.750,00
ispitni sat 150,00
Ukupno: 4.440,00
+25% PDV: 1.110,00
Ukupno: 5.550,00
“A” kategorija ako ima “B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, F, G, H”
Usluga Količina Cijena (kn) Ukupno (kn)
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” 15 sati 150,00 2.250,00
ispitni sat 150,00
Ukupno: 2.400,00
+25% PDV: 600,00
Ukupno: 3.000,00
“A” kategorija ako ima “A1, A2, AM”
Usluga Količina Cijena (kn) Ukupno (kn)
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” 10 sati 150,00 1.500,00
ispitni sat 150,00
Ukupno: 1.650,00
+25% PDV: 412,50
Ukupno: 2.062,50
“A2″ kategorija
Usluga Količina Cijena (kn) Ukupno (kn)
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi” 30 sati 18,00 540,00
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” 20 sati 138,00 2.760,00
ispitni sat 138,00
Ukupno: 3.438,00
+25% PDV: 859,50
Ukupno: 4.297,50
“A2″ kategorija ako ima “B, B+E, C1, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, F, G, H”
Usluga Količina Cijena (kn) Ukupno (kn)
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” 15 sati 138,00 2.070,00
ispitni sat 138,00
Ukupno: 2.208,00
+25% PDV: 552,00
Ukupno: 2.760,00
“A2″ kategorija ako ima “A1, AM”
Usluga Količina Cijena (kn) Ukupno (kn)
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” 10 sati 138,00 1.380,00
ispitni sat 138,00
Ukupno: 1.518,00
+25% PDV: 379,50
Ukupno: 1.897,50
“A1″ kategorija
Usluga Količina Cijena (kn) Ukupno (kn)
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi” 30 sati 18,00 540,00
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” 20 sati 132,25 2.645,00
ispitni sat 132,25
Ukupno: 3.317,25
+25% PDV: 829,31
Ukupno: 4.146,56
“A1″ kategorija ako ima “B, B+E, C1, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, F, G, H”
Usluga Količina Cijena (kn) Ukupno (kn)
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” 15 sati 132,25 1.983,75
ispitni sat 132,25
Ukupno: 2.116,00
+25% PDV: 529,00
Ukupno: 2.645,00
“A1″ kategorija ako ima “AM”
Usluga Količina Cijena (kn) Ukupno (kn)
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” 10 sati 132,25 1.322,50
ispitni sat 132,25
Ukupno: 1.454,75
+25% PDV: 363,68
Ukupno: 1.818,43
“C” kategorija ako ima “C1, C+E”
Usluga Količina Cijena (kn) Ukupno (kn)
nastava iz “Prometna pravila i sigurnosni propisi” 5 sati 28,67 143,35
nastava iz “Upravljanje motornim vozilom” 10 sati 190,00 1.900,00
ispitni sat 190,00
Ukupno: 2.233,35
+25% PDV: 558,34
Ukupno: 2.791,69
Troškovi ispisa iz autoškole iznose 200,00 kuna sa PDV-om
Cijena dopunskog sata je istovjetna cijeni redovnog sata po kategorijama